<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d86062423614275335\x26blogName\x3dhippie-bead\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hippiehandmadestuff.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://hippiehandmadestuff.blogspot.com/\x26vt\x3d-5622838996719409728', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
The Stuff.

Buna, sunt iiiiv, iar ea e cea mai buna prietena a mea, bubi Teoretic noi doua incercam sa vindem chestii marunte facute de noi, si spre marea noastra bucurie, probabil maruntisuri pe gustul vostru. Colorate, impletite, black& white, cu margele, sau chiar foarte clasice, aceste obiecte sau mai bine spus aceste accesorii s-ar potrivii probabil, cu gusturile voastre.


Parteneri.

Cum Comand?
Pentru a comanda ne trimiteti un mail pe adresa bubu.is_here@yahoo.com sa pe sk8ergrafferz@yahoo.com Coletul se va trimite prin posta romana.Pentru bratarile din ata,daca vreti alte culori contactatie si va spune alte culori disponibile

Photobucket

Waves
duminică, 15 noiembrie 2009


                                                                 Pret : 6 leiLadybug bugged at 02:52